image

 

Mitt i Industrilandskapet finner vi P-huset Vårdtornet. Ett modernt parkeringshus uppfört 2017. Här finns 309 parkeringsplatser fördelade på sju plan. Plan -1 och entréplanet är platser för allmänheten och resterande platser är förhyrda.
Vårdtornet blev 2019 nominerad till Årets Fasad av SPEF.org som är en rikstäckande branschförening för murat och putsat byggande i Sverige.

Magnentus förvärvade parkeringshuset av Norrköpings Kommun under våren 2019. 

Arkitekt är Utopia Arkitekter.

Ort Norrköping
Adress Garvaregatan 3