image

Personliga fastigheter

Sedan vår start 1988, har vi medvetet satsat på fastigheter som utstrålar stil, smak och känsla.

Visar bild 0X av 0X 0
0

Kort om oss

Magnentus grundades 1988, och har nu varit en framgångsrik fastighetsägare i drygt 30 år. Vi är idag ett fastighetsbolag som bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter för företagande och boende i centrala Norrköping. 

Sedan 2015 driver vi även The Lamp Hotel med tillhörande restaurant och 2018 öppnade vi The Lamp SPA, i anslutning till The Lamp Hotel och Restaurant. Samtliga dessa tre verksamheter bedrivs inom vårt egna fastighetsbestånd. 

Med drygt 30 års erfarenhet av fastighetsförvaltning och förädling av både kommersiella- och bostadsfastigheter, erbjuder vi trivsamma miljöer att bo och arbeta i.

Ägandet är fortsatt koncentrerat mestadels på kommersiella fastigheter i M-Kvarteren i Gamla Stan där vi även har vårt huvudkontor. Sammantaget har Magnentus per bokslutsdagen cirka 97 500 kvm bostäder, kontor, butiker och parkering.