OBS! Det är bara bostadshyresgäster som kan använda det här formuläret för uppsägning av hyreskontrakt. Om du hyr kontor eller butik - kontakta oss personligen.

Ange ditt tresiffriga lägenhetsnummer, ej att förväxla med Skatteverket som har fyra siffror.
Tillvägagångssätt för visning av lägenheten
Har dörren extralås?
Har lägenheten larm?
Läs villkoren
Tre (3) månaders uppsägning gäller från den sista den månad du säger upp dig. Din uppsägning bekräftas av oss via din e-postadress.