image
Visar bild 0X av 0X 0
0

Vår ledstjärna och våra mål

Vi ska alltid upplevas som Norrköpings mest attraktiva fastighetsbolag av både bostads-, kontors- och butikshyresgäster.
Det är vår vision. Det är vår ledstjärna.

Magnentus mål är att uppnå en stabil värdetillväxt i det befintliga fastighetsbeståndet, förvärva fastigheter som passar väl in i bolagets profil samt fortsätta utveckla M-Kvarteren i Gamla stan.

Ett attraktivt fastighetsbestånd som är koncentrerat till Norrköpings innerstad ger en stabil grund för framtida tillväxt.