Vilken typ av felanmälan vill du göra?

Felanmälan för bostad

Vid akuta fel utanför kontorstid eller på helg som ej kan vänta till nästkommande vardag, ring Securitas på 010-470 52 22.
Vi kommer att hantera din felanmälan inom 5 arbetsdagar.

Ange ditt tresiffriga lägenhetsnummer, ej att förväxla med Skatteverket som har fyra siffror.
Ärendet gäller
Finns det lösa djur?
Får vår personal gå in med huvudnyckel?
Har dörren extralås?
Har lägenheten larm?
Läs villkoren

Felanmälan för kontor/butik

Vid akuta fel utanför kontorstid eller på helg som ej kan vänta till nästkommande vardag, ring Securitas på 010-470 52 22.
Vi kommer att hantera din felanmälan inom 5 arbetsdagar.

Får vår personal gå in med huvudnyckel?
Läs villkoren