image

  Trädgårdsgatan har fått sitt namn efter kvarteret Trädgården som låg där Nya Torget nu ligger.

Mot Trädgårdsgatan låg från 1920-1964 biografen Odéon. Biografens namn är hämtad från antikens namn Odeion som betyder byggnad för musikaliska framträdanden. 

Biografen var en av stadens största med hela 670 platser. År 1964 kom beskedet att biografen skulle läggas ner. 1983 revs huskroppen utmed Trädgårdsgatan. Till huset vid Trädgårdsgatan tog firman DSR Arkitektkontor fram en fasad, som skulle smälta väl samman med fasaderna på de fastigheter som bevarades. Det nya huset vid Trädgårdsgatan anpassades med sin tegelfasad, burspråk och kopparplåt till utseendet på hörnhuset vid Drottninggatan. Här byggdes sedan ett modernt flerbostadshus med 16 nya lägenheter som stod klart för inflyttning 1984. Samtliga lägenheter har uteplats in mot den gemensamma innergården och mot Trädgårdsgatan finns butiker i gatuplan.

Magnentus förvärvade fastigheten 2003.

Ort Norrköping
Adress Drottninggatan 18/Trädgårdsgatan 4