image

  Fastigheten Renströmmen 1 hörnet Slottsgatan/Godsgatan var tidigare magasinsbyggnader som på 1980-talet byggdes om till bostäder.

Byggnaden beställdes 1907 av kortvarufirman Axel Andersén & Co efter ritningar av Werner Northun och uppfördes av ingenjör Filip Hultgren.

Karaktären på fastigheten avvek tydligt från dåtidens byggnader inom Saltängsområdet. Fastigheten, som är fem våningar hög mot Saltängsgatan och fyra våningar hög mot Godsgatan, ligger utsökt vackert utmed Motala Ström och har huggen granit i bottenvåningen samt gul puts för övrigt.

Huskroppen mot Godsgatan / Slottsgatan fungerade tidigare som magasin men totalrenoverades 1984 och består idag av bostadslägenheter.

Fastigheten förvärvades av Magnentus 1989.

Ort Norrköping
Adress Slottsgatan 91
0
0