image

  Fastigheten Renströmmen 1 på Saltängsgatan 9 betraktas av många Norrköpingsbor som en av stadens vackraste.

Byggnaden beställdes 1907 av kortvarufirman Axel Andersén & Co Eftr efter ritningar av Werner Northun och uppfördes av ingenjör Filip Hultgren. Karaktären på fastigheten avvek tydligt från dåtidens byggnader inom Saltängsområdet.

Fastigheten, som är fem våningar hög mot Saltängsgatan och fyra våningar hög mot Godsgatan och Slottsgatan, ligger utsökt vackert utmed Motala Ström och har huggen granit i bottenvåningen samt gul puts för övrigt. Trapphuset har flera originaldetaljer bevarade såsom marmorgolv och hög golvsockel i yttre delen av trapphallen. I trapphallen finns också en vacker hiss från 1907.

I de ståndsmässiga våningarna, som på den tiden hade åtta rum, bodde under 30-40-talet bland andra stadsfullmäktiges ordförande John Fristedt. Även dåtidens Handelskammare hade sitt kontor i bottenvåningen. Våningarna, med sina runda vackra balkonger och med utsikt över Strömmen, är mycket eftertraktade bland Norrköpingsborna. Fastigheten totalrenoverades 1984 och består idag av 45 bostadslägenheter.

2022 fasadrenoverades huskroppen mot Saltängsgatan och återfick den ljusa ton som fastigheten hade vid uppförandet.

Fastigheten förvärvades av Magnentus 1989.

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Ort Norrköping
Adress Saltängsgatan 9
0
0