image

  Fastigheten Pelikanen 25, den anrika och forna tidningsborgen, återfinns på Hospitalsgatan.

Den äldsta delen av fastigheten, närmast Drottninggatan byggdes 1916 och den östra delen 1928 för Norrköpings Tidningar. Oscar Waller ritade den första delen i nationalromantisk stil. Under denna tidpunkt var det ytterst få byggnader som uppfördes i staden. Orsaken till det var första världskrigets oroligheter. 

Tillbyggnaden ritades i 20-tals klassisk stil med drag av nationalromantik som avspeglar sig i fönstrets spröjsningar. Fram till 1970 huserade stadens tidningshus, Norrköpings Tidningar i byggnaden med såväl kontor som tryckeri. Sockeln består av ornamenterad granit. Den vackra fasaden och burspråken har röd puts. Taket är delvis sadeltak och delvis mansardtak. Dom vackra entréportarna i lackerad ek är signifikanta med husets uttryck. Dörrarna genomgick under 2011 en grundlig renovering och under masonitskivor återfanns fantastiskt fint spröjsade glasrutor. I huset finns idag både butiker, kontor och parkeringshus. The Lamp Hotel har 16 rum i fastigheten kallat The Lamp Too.

Fastigheten förvärvades av Magnentus 2009.

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Ort Norrköping
Adress Hospitalsgatan 6 och 8
0
0