image

Pelikanen 24  Fastigheten Pelikanen uppfördes 1881 och återfinns på Drottninggatan.

Den tidstypiska huset uppfördes 1881. Fasaden är renoverad med en rödaktig slätputs och med mittelband och pilastrar i en svagt blågrå ton.

Huset är på senare år synonymt med Andersson Bokhandel som grundades 1843 av S.J. Nissen. Axel E. Andersson är den första Andersson som drev bokhandel vilket han gjorde fram till 1895. Bokhandeln övertogs av Ossian Humbla som drev den tillsammans med Wilhelm Andersson. 

År 1921 ombildades företaget till aktiebolag och tretton år senare gick företaget samman med Norrköpings antikvariat. I samband med sammanslagningen med Anderssons bokhandel flyttade man vidare till de ändamålsenliga lokalerna på Drottninggatan 19-21. Här hade lokalerna byggts om till en modern och tidsenlig bokhandel. 

I fastigheten idag finns bl.a restaurang Härlig Pasta som drivs av Östgöta Kök.  Ytterligare ett antal butiker finns i bottenplan samt kontor ovan i två plan.

Fastigheten förvärvades av Magnentus 2009.


Powered by Froala Editor

Ort Norrköping
Adress Drottninggatan 19-21
0
0