image

  Denna lilla vackra fastighet i hörnet Drottninggatan/Hospitalsgatan uppfördes redan 1768 som butiker, bostäder och enkelrum.

Den store arkitekten Carl Bergsten växte upp i detta hus som ägdes av hans far, Wilhelm Bergsten. Wilhelm Bergsten, född i Stockholm 1826, började sina studier i Uppsala. Han avslutade sina studier 1877 med att bli medicinedoktor. I denna byggnad hade Wilhelm sin praktik och huset kom i folkmun att kallas för ”kurhuset”.

Fastigheten - med två våningar, källare samt inredd vind - renoverades 1897 av juvelerare Theodor Palmgren. Sockeln är av granit, fasaden har en rödaktig slätputs och mansardtaket och kuporna har gråblå plåt.  Fastigheten förvärvades av Magnentus 2010 och samma år startades en omfattande restaurering och modernisering av byggnaden. Fastigheten ingår i det hotell, som startades under 2011 på Hospitalsgatan 5.

Ort Norrköping
Adress Drottninggatan 17
0
0