image

  Det är få fastigheter utmed Drottninggatan i Norrköping som utmärker sig så tydligt som denna vackra fastighet.

Fastigheten uppfördes 1895 och var ursprungligen tänkt som bostäder, butiker och ateljé till byggherrarna Löfgren och Paulsson. I en av butikslokalerna fanns under flera år AB Werner Krantz Skomagasin, grundat 1884 av handelsmannen Gustaf Krantz. Sonen Werner Krantz blev 1928 utsedd till kunglig hovskovmakare, vilket var en mycket ärofylld titel. 

Det är få fastigheter utmed Drottninggatan i Norrköping som utmärker sig så tydligt som denna vackra fastighet, inte minst på grund av sitt utskjutande läge i hörnet Drottninggatan/Trädgårdsgatan. Idag finns kontor, restaurang och butiker i fastigheten. Högst upp finns ett kontorshotell med härlig utsikt över rådhuset och Gullolle. Fastigheten har fyra våningar, källare samt delvis inredd vind. Sockeln är utförd brun slammad granit, fasaden har gråbeige slätputs och sadeltaket har takkupor, hörntorn och risalit. Ta gärna en titt på den utsökt vackra, skurna porten i skuren ek och på fasaddetaljerna i huggen kalksten. 

Fastigheten förvärvades av Magnentus 2010.

Ort Norrköping
Adress Drottninggatan 11/Trädgårdsgatan 6
0
0