image

  Fastigheten Lammet 1 är belägen vid Norra Promenaden, intill Norrköpings resecentrum.

Denna vackra byggnad har ritats av arkitekterna Lövgren - Paulsson - samma arkitekter som ritade Tullhuset 2. Fastigheten var färdigbyggd år 1902.

Ett av de främsta exemplen på 1890-talets tegelarkitektur i Norrköping finns representerat i den här vackra fastigheten. Ursprunget till byggnaden började höstterminen 1880, då Norrköpings nya läroverk för flickor startade. Höstterminen 1901 ändrades namnet till Philska skolan efter föreståndarinnan Aurore Pihl. Aurore Pihls valspråk var: "Endast det bästa är gott nog för våra flickor." Detta gäller också för Magnentus del när det kommer till våra hyresgäster!

Fastigheten förvärvades av Magnentus 2004 och under 2006 byggdes fastigheten och moderniserades med stor varsamhet och många äldre detaljer, som tidigare varit dolda, renoverades och restaurerades till ursprungligt skick. Samtidigt skedde en utbyggnad i form av två glasade flygelbyggnader.  Trapphallen och huvudtrapphuset återställdes och i trapphallens tak kom vackra takmålningar att pryda de gamla valven.Ort Norrköping
Adress Norra Promenaden 100
0
0