image

  Nermanska huset är en liten och utsökt vacker fastighet, insprängd mitt i kvarteret Kronan. Det kallas också Zanderska huset, efter dess arkitekt Gustaf Zander som uppförde huset 1888.

I bottenvåningen inreddes butikslokaler där Nermanska Bokhandeln flyttade in 1890. Bokhandeln ägdes av Johan ”Janne” Nerman, far till bland annat Einar Nerman född 1888 som blev internationellt känd för etiketten” Solstickan” som pryder våra tändsticksaskar. Nermanska bokhandeln lades ner 1963.

Den putsade fasaden går i nyrenässans, med ljusgrå sockel av granit från 1965 och däröver en avfärgad rosa slätputs. Pilastrar, fönsteromfattningar, frontespis, stuckdekor etc, fullbordar den vackra fastigheten. Fastigheten innehåller både butiker, kontor och inredd vind.

Fastigheten förvärvades av Magnentus 2008.

Ort Norrköping
Adress Drottninggatan 28
0
0