image

  Fastigheten Kronan 8, även kallad Telegrafen på Drottninggatan är ett välkänt landmärke.

Den utsökt vackra och pampiga byggnaden i jugendstil uppfördes av Kungliga Telegrafstyrelsen 1910 - 1912. Arkitekten var Aaron Johansson, som också hade ritat Riksdagshuset och Riksbanken i Stockholm. Aron Johansson ritade sammanlagt 14 teleborgar runt om i Sverige.

Sockeln, fönsteromfattningar, takbalustrad samt det stora riksvapnet består av huggen granit, och fasaden är utförd i högbränt brunt tegel. Interiörerna är till stora delar bevarade med ett tidstypiskt vackert trapphus i kalksten, med smidesräcken, trähandledare, dörrar i lackerad ek och med facettslipade glas. På vinden finns två telefonsalar med karaktäristiskt välvda tak bevarade. De två telegrafsalarna har renoverats sedan Magnentus förvärvade fastigheten 2008 och ger ett mycket pampigt intryck. Här har numera Logistikprogrammet sina lokaler. I fastigheten har också Magnentus sitt huvudkontor.

Fastigheten förvärvades av Magnentus 2008.

Ort Norrköping
Adress Drottninggatan 26
0
0