image

Industrifastighet som förvandlats till toppmodernt kontorshus 

Teleborgen är ett av Magnentus senaste ombyggnadsprojekt där den gamla telebyggnaden moderniserats och utvecklats till ett kontorshus med en industriell gestaltning för att möta det närliggande industrilandskapet.

Projektet har inneburit ett stort lyft för denna del av Norrköping där den tidigare slutna fasaden nu öppnats upp. Gamla Rådstugugatan som passerar utanför Teleborgen har tidigare varit sluten och en plats för passage.

Teleborgen är ett lyckat exempel på ombyggnation där en tidigare anonym byggnad blir mer framträdande och möter sin plats och sina grannar i den industriella miljön.

Genom de nya dagsljusinsläppen förstärks byggnadens volym. Den interiöra industriella känslan framhävs genom det bibehållna stora trapphuset och känslan i den gamla industrihissen. En ny entré öppnas för att anpassa lokalen till ett modernt kontorshus.

I fastigheten har tidigare Telia haft sin teleutrustning men allt eftersom tiderna förändrats och digitaliseringen tagit över så behövdes inte dessa ytor längre och vi valde att konvertera fastigheten mot kontor i stället. Fastighetens fasad har putsats i en grå ton och nya fönsterpartier med industriell känsla har kommit på plats.
Ett gym har skapats i källaren och en takterrass har kommit på plats, mervärden för våra hyresgäster och dess personal som arbetar i fastigheten.

Fastigheten förvärvades av Magnentus 2008.

Ort Norrköping
Adress Knäppingsborgsgatan 3