image

Industrifastighet som förvandlats till toppmodernt kontorshus 

Ett av Magnentus senaste ombyggnadsprojekt som vi valt att kalla Teleborgen. Här har Telia tidigare haft sin teleutrustning men allt eftersom tiderna förändrats och digitaliseringen tagit över så behövdes inte dessa ytor längre och vi valde att konvertera  fastigheten mot kontor i stället. Fastighetens fasad har putsats i en grå ton och nya fönsterpartier med industriell känsla har kommit på plats.
Ett gym har skapats i källaren och en takterrass har kommit på plats, mervärden för våra hyresgäster och dess personal som arbetar i fastigheten.

Fastigheten förvärvades av Magnentus 2008.

Ort Norrköping
Adress Knäppingsborgsgatan 3