image

  Fastigheten Kronan 8 i hörnet av Drottninggatan och Knäppingsborsgatan är ett av de första hyreshusen som uppfördes i Norrköping.

Den uppfördes av brukspatron Jacob von Leesen 1862 efter ritningar av arkitekt Theodor Glosemeyer. Huset är också synonymt med familjen Ribbing som bodde i huset fram till 1971 då ägarinnan Thyra Ribbing gick bort. Thyra Ribbing hade genom sitt testamente lagt fram önskemål om att huset skulle säljas till Televerket vilket det också gjorde 1972.

Byggnaden har tre våningar och källare. Bottenvåningen har en beige, avfärgad rusticerad slätputs och fasaden har en gul slätputs. Fönsteromfattningar, gesimser och kornischer har gråvit slätputs medan takgesimsen är vitputsad.  Hörnet Drottninggatan/Knäppingsborgsgatan är avfasat och har ett burspråk. Ursprungligen var renässansfastigheten tänkt som flerbostadshus med högborgerlig prägel, och än idag finns en rad magnifika kakelugnar bevarade.

Fastigheten förvärvades av Magnentus 2008.

Ort Norrköping
Adress Drottninggatan 30
0
0