image

  Denna vackra byggnad invid Gamla Torget uppfördes 1827 av bruksinspektören Carl Härnström.

År 1828 såldes fastigheten till vinhandlaren Johan Jacob Tesdorpf. Tesdorpf utförde en tillbyggnad på fastigheten och 1840 kom huset att få dubbel fasadlängd och senare smyckades fasaden med ornamenter och en front d´Espice. 

1863 övertogs verksamheten av Herman Freese och tillsammans med Frans Alderin drev de båda vinhandeln, fram till 1910, då vin och sprit förstatligats, drev arvingarna verksamheten vidare. 1929 byggdes fastigheten om och de källaringångar som låg placerade längs med Gamla Rådstugugatan försvann. 

Kvarteret förvärvades av Magnentus 2017 och har genomgått en totalrenovering. Fastigheten blev färdigställd januari 2020 och iDeal of Sweden flyttade in sitt huvudkontor i hela huskroppen som är på totalt 1600 kvm. 

Ort Norrköping
Adress Gamla Rådstugugatan 33
0
0