image

  Denna fastigheten, i hörnet av Repslagaregatan och Drottninggatan, byggdes i början av 50-talet, till stor del för att bli förbundshus, huvudkontor, för textilarbetareförbundet i Sverige.

Förbundet huserade på de tre översta våningarna. I övrigt fylldes huset med butik, kontor och andra fackexpeditioner. Denna kontors/butik fastighet har ett av de mest tillgängliga lägena i stan i hörnet Drottninggatan/Repslagaregatan. 

När Magnentus förvärvade kvarteret 2017 var huset i princip tomt på kontorshyresgäster i trapphuset. Fastigheten har efter det fått en ansiktslyftning med nya skyltfönster till butikerna, ny hiss i trapphuset och samtliga kontorsvåningar har byggts om och anpassats till nya hyresgäster. Hyresgäster i huset är bland andra Rosén & Partner och Psykologpartners. 

Fastigheten förvärvades av Magnentus 2017.

Powered by Froala Editor

Ort Norrköping
Adress Repslagaregatan 3
0
0