image

  Fastigheten Saltängen 1:6, även kallad Druvan uppfördes åren 1927-1929 av Stockholmsarkitekten Kjell Westin.

Byggnaden är inte bara stads- och byggnadshistoriskt intressant, utan också ur ett socialhistoriskt perspektiv. Byggherre var nämligen Norrköpings Restaurantaktiebolag - ett bolag som hade Systembolaget som huvudman.

Förebilden kom från Stockholm, där Ivan Bratt - som införde den så kallade motboken i Sverige - redan 1915 bildade Stockholms allmänna Restaurangbolag, ett dotterbolag till Stockholms Systembolag. Dekorationsmålarna Yngve Lundström och Einar Forseth har genom sina verk gjort byggnaden Kulturhistoriskt intressant och värdefull. Verk som Magnentus varsamt restaurerat och bevarat.

Mera om Einar Forseth
Einar Forseth föddes i Linköping 1892 och levde till 1988. Han har framförallt uppskattats för sina monumentala och dekorativa uppdrag, först i Stockholms Stadshus där han ansågs vara en av de få som behärskade tekniken i mosaik. "Mälardrottningen" som blev klar 1923, är ett bra exempel på den tekniken. Einar Forseth förnyade också glasmålningstekniken och har utfört fönstermålningar i en rad svenska kyrkor - bl.a. Näsby kyrka i Västmanland, Mariakyrkan i Helsingborg och Sankt Nicolai i Halmstad. Internationellt känd blev han för sina glasfönster och golvmosaiker i katedralen i Coventry år 1962.

Idag är Folktandvården hyresgäst, där mer än 10 000 patienter årligen förhoppningsvis får ett trevligare tandläkarbesök i en miljö med restaurerade originalmålningar och vackert mönstrade stengolv. Personalmatsalen har högt i tak och väggarna pryds av elva originalmålningar med Norrköpingmotiv. Det är verkligen svårt att förstå att de unika målningarna i Druvan någon gång i tiden helt enkelt spikades för, och förblev överspikade i mer än 30 år innan Magnentus lät ta fram och restaurera dem.

Fastigheten förvärvades av Magnentus 2003

Ort Norrköping
Adress Slottsgatan 104/Rodgagatan 17
0
0