image

I vår strävan att ge våra hyresgäster en ännu bättre service, minska på pappershanteringen och effektivisera vårt arbetssätt är vi nu i mål med att erbjuda våra hyresgäster elektronisk fakturahantering.
Som privatperson eller företag kan du nu få E-faktura från oss. Detta görs genom din bank där du söker upp Magnentus och skickar in din anmälan. Hyresavierna kommer då fortsättningsvis att hamna direkt hos din bank. Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta vår Emma Lindholm, 011-23 72 33 eller emma@magnentus.se.

Önskar ni som företag ta emot elektronisk faktura, svefaktura, går det också bra. Kontakta då vår ekonomiansvarige Sandra Wingmalm för mer information,
011-23 72 32 eller sandra@magnentus.se.