image

Magnentus förvärvar kvarteret Gripen i Norrköping av Heimstaden

Förvaltnings AB Magnentus förvärvar kvarteret Gripen i centrala Norrköping, ett kvarter innehållande ca 6 000 kvm kommersiella ytor samt ca 3 300 kvm bostäder fördelat på 35 lägenheter. Fastighetsvärdet uppgår till 150 msek och försäljningen sker genom överlåtelse av befintligt bolag.

- Vi är otroligt glada över att få förvärva kvarteret Gripen, säger Magnus Malm ägare till Magnentus. Detta är ett kvarter som verkligen passar oss, både lägesmässigt och med den mix av butiker, kontor och bostäder som finns. Faktum är att vi för ca 20 år sedan försökte förvärva detta kvarter, men vi lyckades inte då. Vi ser fram emot att få fortsätta förädla Norrköpings stadskärna. Det är ett fantastiskt läge, och på något sätt möts Norrköping här i korsningen från Industrilandskapet, city och stadskärnan med dess närhet till Centralstationen, fortsätter Magnus Malm.

- Avyttringen är naturlig för oss, då fastigheten övervägande innehåller kommersiella ytor och vårt fokus ligger på bostadsfastigheter, säger Patrik Hall, vd Heimstaden. Magnentus är den köpare vi önskade till detta kvarter, en lokal aktör som med närvaro utvecklar och tillför nya tankar och dimensioner till kommersiella ytor i centrala Norrköping och därmed ökar attraktiviteten ytterligare i Norrköpings centrala delar.

Magnentus tillträder kvarteret i månadsskiftet mars-april 2017.