image

Magnentus-koncernen har tecknat hyresavtal med två av Sveriges ledande företag inom sina respektive segment avseende kontor i Magnentus Tower i centrala Norrköping. Dels har avtal tecknats med en av Sveriges största fastighetskonsult företag Nai Svefa och dels med en av Sveriges ledande arkitekthus ÅWL Arkitekter AB. Totalt avser denna uthyrning ca 500 kvm kontor i den del av kv Tullhuset 10 vi har valt att kalla Magnentus Tower, mitt i M-Kvarteren. Denna del av fastigheten är i sitt slutskede av byggnationen och lokalerna anpassa helt efter respektive hyresgästs önskemål. Inflyttning sker under Q2 2017.

Magnentus Tower, som för övrigt har ritats av ÅWL Arkitekter AB, kommer bli en 10-våningar hög kontorsfastighet och skall miljöcertifieras enligt miljöbyggnad guld. När fastigheten har nått sin fulla höjd, kommer detta att förändra skylinen i denna del av stadskärnan, säger Magnus Malm på Magnentus. Norrköpings stadskärna expanderar norrut, och vi har en enorm efterfrågan på kontorslokaler i M-Kvarteren, säger han vidare. Med detta fortsätter Magnentus att stärka M-Kvarterens ställning som ett av centrala Norrköpings mest attraktiva kontorslägen, där starka företag med starka varumärken blandas med det bästa av restauranger, caféer, hotell och kvalitetsinriktade butiker i en inspirerande miljö. Dessa två uthyrningar är typexempel på företag som fortsatt stärker M-Kvarteren och vårt mål att bli en självklar adress vid förhyrning av attraktiva, centrala kontorslokaler med stark närvaro av personlig service, säger Magnus Malm avslutningsvis.