image

Magnentus är en av hyresvärdarna som är med i den gemensamma satsningen Bostadslöftet - ett initiativ som ska få fler studenter att bo kvar i Norrköping efter avslutade studier.

I en unik satsning är Norrköping först i Sverige med att garantera nyexaminerade studenter en bostad efter sin examen. Bostadslöftet lanseras för att underlätta för nyexaminerade studenter från Campus Norrköping att stanna kvar, verka och bo i Norrköping. Via Bostadslöftets portal garanterar hyresvärdarna att alla studenter som har tagit examen från Campus Norrköping kommer att prioriteras för förstahandskontrakt vid lediga lägenheter. 

För många studenter har bostadsbristen i Norrköping varit ett hinder för att bo kvar och etablera sig efter sin examen. Tack vare Bostadslöftet hoppas man nu minska stressen och osäkerheten som följer med att söka bostad och samtidigt stärka Norrköping som studentstad och som en plats där studenter välkomnas att bo och arbeta även efter studierna. 

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor