Personuppgiftspolicy

Gällande för samtliga bolag inom koncernen Magnentus Centrumkvarter AB, Förvaltnings AB Magnentus, Magnentus Capital AB samt Magnentus Building AB

Vi på Magnentus är väldigt noga med att spara personuppgifter på ett säkert sätt och vi gör detta i enighet med GDPR (General Data Protection Regulation).
Detta är vår personuppgiftspolicy som beskriver vilka personuppgifter vi sparar, varför vi gör detta samt hur länge uppgifterna sparas hos oss. Vi behandlar personuppgifter när du söker lägenhet, när du sedan blir hyresgäst hos oss och även en tid efter att din tid som hyresgäst hos oss har upphört.

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter vid ansökan/intresseanmälan
Under kötiden samlar vi in och behandlar dina personuppgifter för att administrera din ansökan. Det gör vi för att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Uppgifterna ligger kvar så länge du väljer att stå i kö hos oss. Om du inte önskar stå kvar i kön kan du begära att vi rensar bort och raderar dina uppgifter.

När du erbjuds en lägenhet hos oss
När du erbjuds en lägenhet hos oss behöver vi behandla fler uppgifter om dig. Då behöver vi till exempel uppgifter om din ekonomi och uppgifter om hur du har skött ditt tidigare boende och hyresinbetalningar. Det innebär att vi gör en kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten samt andra intyg om referenspersoner som du har lämnat till oss. Om du har en förvaltare eller god man behöver vi behandla även de uppgifterna. Vi sparar dina uppgifter så länge som de är relevanta och aktuella. Kreditupplysning, uppgifter från inkassobolag och myndigheter som vi samlat in för att godkänna dig som hyresgäst sparar vi inte. Om du blir nekad en lägenhet hos oss på grund av att vi inte kan godta dig som hyresgäst kommer vi dock att bevara dina personuppgifter i tre månader efter avslagsbeslutet. När hyresförhållandet pågår
När du blir hyresgäst hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi till exempel dina personuppgifter när vi skickar hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi inhämtar uppgifter för att kunna anmäla el till din lägenhet, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig som du behöver. Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att se att de är korrekta. Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt marknadsföra oss och våra tjänster. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster och behålla en god kundkontakt med dig. Dina personuppgifter kommer också att behandlas så att andra företag kan marknadsföra sina produkter till dig som du kan ha nytta av i samband med hyresförhållandet. Sådan marknadsföring kan avse bredbandsbolag, försäkringsbolag eller elbolag. Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det till exempel förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter. Vi kan komma att anlita ett personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan till exempel gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet, ett företag som tillhandahåller bredband eller el, ett inkassoföretag eller ett företag som sköter våra IT-system. Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig. Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är relevanta. Ett borgensåtagande, beslut om förvaltare eller god man raderar vi två år efter åtagandets eller beslutet har upphört att gälla.

När hyresförhållandet har upphört
Vi kommer att gallra och rensa personuppgifter om dig när hyresavtalet har löpt ut men vissa uppgifter måste vi spara i minst två år därefter som till exempel hyresavtalet, beslut från socialnämnd och studieintyg. Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial, till exempel betalningar, kommer vi att spara i sju år inklusive innevarande år.

Dina rättigheter
Om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för marknadsföringsändamål kan du när som helst meddela oss detta. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta. Du har också rätt att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag (dataportabilitet). Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Överlåtelse
Om någon fastighet inom Magnentus koncernen skulle säljas eller överlåtas till annan ägare kan personuppgifter lämnas över till den nya ägaren.

Information och kontakt
Vi ber dig att noga läsa igenom denna integritetspolicy så att du är införstådd med det som vi beskriver. Om du har några frågor eller önskar bli borttagen från våra system så ber vi dig kontakta oss på telefon 011-23 72 20 eller maila oss på info@magnentus.se.

Stäng fönster

Senaste nytt

Här kommer du att hitta nyheter från Magnentus, eller händelser som på något sätt berör Magnentus.

Revide växer i M-Kvarteren
2018-08-24
Nästa hyresgäst att teckna avtal i Magnentus senaste ombyggnadsprojekt, Teleborgen, är Revide som tar ett ...
Öppettider under sommaren
2018-07-10
Under sommaren, V28-32, har vi vår telefonväxel och reception öppen mellan kl 09.00-15.00. Vi hänvisar alla besök ...
Söderberg & Partners ny hyresgäst i M-kvarteren
2018-05-04
Magnentus-koncernen har tecknat ett treårigt hyresavtal med Söderberg & Partners i det nya ombyggnadsprojekte...
The Lamp Hotel & Restaurant - En toppdestination i Sverige
2018-01-26
Idag tillkännagav TripAdvisor att The Lamp Hotel i Norrköping fortsatt är ett av Sveriges bästa hotell i kategori...
Magnentus förvärvar kvarteret Gripen
2017-03-08
Magnentus förvärvar kvarteret Gripen i Norrköping av Heimstaden Förvaltnings AB Magnentus förvärvar kvarteret G...
Magnentus AB gör dubbla uthyrningar i Magnentus Tower
2017-02-06
Magnentus-koncernen har tecknat hyresavtal med två av Sveriges ledande företag inom sina respektive segment avseen...
The Lamp Hotel - Sveriges sjätte bästa hotell
2017-01-24
Idag tillkännagav TripAdvisor att The Lamp Hotel i Norrköping är det sjätte bästa hotellet i Sverige i kategorin "...
MAGNENTUS HYR UT CA 4.000 KVM KONTOR TILL NORREVO FASTIGHETER AB I KV LAMMET
2016-09-27
Magnentus-koncernen har tecknat ett 3-årigt hyresavtal med Norrevo om förhyrning av 4.000 kvm kontor i kv Lammet, ...
MAGNENTUS HYR UT CA 1.500 KVM KONTOR TILL SWECO I M-KVARTEREN I NORRKÖPING
2016-06-08
Magnentus-koncernen har tecknat ett 5-årigt hyresavtal med Sweco Sverige AB om förhyrning av ca 1.500 kvm kontor i...
Structor Östergötland AB ny hyresgäst i kv Tullhuset 10
2016-03-01
Under sommaren 2016 kommer Structor Östergötland AB att flytta in i en av Magnentus AB:s nybyggda lokaler på Drot...
Julmarknad i M-Kvarteren
2015-12-03
Julmarknad den 10-12 december på The Lamps innergård Vi bjuder på massor av julstämning. Drick glögg, fika 6 nj...
The Lamp Hotel vinner pris av Luxury Travel Award
2015-10-07
The Lamp Hotel har utsetts till vinnare i kategorin "Luxury Unique Hotel of the Year 2016" i Sverige av prestigefu...
Magnentus välkomnar nya hyresgäster
2015-10-01
Magnentus välkomnar nya hyresgäster i kv Tullhuset 10 i Norrköping Magnentus-koncernen välkomnar EY, Ernst &...
Magnentus förvärvar The Lamp Hotel i Norrköping
2015-04-30
Magnentus-koncernen köper The Lamp Hotel av familjen Waldau för att knyta samarbetet med Östgöta Kök-gruppen ännu ...
Magnentus får pris som ÅRETS FASTIGHETSPROFIL av Fastighetsägarna MittNord
2015-04-23
Magnentus tog idag emot priset som ÅRETS FASTIGHETSPROFIL 2014 av Fastighetsägarna MittNord.  Vi är oerhör...
Vårloppis 18 april i M-Kvarteren
2015-04-16
ChargeStorm AB i större lokaler
2015-02-05
ChargeStorm AB växer vidare i M-Kvarteren.. ChargeStorm AB, som nyligen tog plats på 33-listan över Sveriges m...
Migrationsverket hyr ytterligare lokaler
2015-02-04
Migrationsverkets lokalförsörjningsenhet flyttar in i kv Vett & Vapen 2, gamla Stora Hotellet med adress Hotel...
TV 4 flyttar till M-Kvarteren
2015-02-03
TV4 har precis flyttat in i ett kontor i M-Kvarteren, närmare bestämt på adressen Hospitalsgatan 8, i centrala Nor...
Öppettider i Jul- & Nyårshelgen
2014-12-16
Vårt kontor på Drottninggatan 26 kommer att vara stängt mellan den 22/12-9/1. Vår reception på Magnentus Buildi...
Magnentus söker fastighetsskötare
2014-11-07
  Magnentus söker en fastighetsskötare Magnentus vision är att vi alltid skall upplevas som Norrköping...
LFV får ny adress i Norrköping efter 39 år
2014-10-27
Nu är det klart. LFVs huvudkontor i Norrköping får en ny hemvist efter 39 år på Vikboplan. LFV har tecknat avtal m...
Magnentus Building förvärvar resterande del av kv Skeppet i Norrköping
2014-10-01
Magnentus AB förstärker sin position i området kring M-Kvarteren och Hospitalsgatan i Gamla Stan genom förvär...
Magnentus AB välkomnar Attendo Sverige AB som hyresgäst i kv Gubben 7, Norrköping.
2014-09-26
Attendo Sverige AB flyttar den 1 november 2014 in i ett kontor i en av Magnentus fastigheter i centrala Norrk...
Magnentus AB hyr ut i kv Vett & Vapen 2, "Storan" i centrala Norrköping
2014-09-17
Magnentus AB tecknar hyresavtal med Scandinavian Shipping & Logistics AB i kv Vett & Vapen 2, f.d Sto...
Migrationsverkets LIFOS-enhet ny hyresgäst i kv Vett & Vapen 2, Norrköping
2014-09-09
Vi välkomnar en ny hyresgäst till kv Vett & Vapen 2 i Norrköping. I mitten av september komm...
Magnentus Building erbjuder det bästa av konferenser, design, mat och service!
2014-08-04
Ett ställe som utstrålar känsla, smak och hög service.. Magnentus Building är nu snart öppen för allmänheten! I...
HÄRLIG PASTA
2014-01-15
hÄrlig Pasta öppnar i M-Kvarteren "Norrköping kommer att få en pastarestaurang av högsta klass" säger Magn...
NER PÅ STAN!
2013-10-25
4 fastighetsägare samarbetar under det nya konceptet NER PÅ STAN! Magnentus, Lundbergs, Ståhl och Diligentia är...
Magnentus AB hyr ut i Magnentus Building
2013-07-09
Magnentus AB tecknar hyresavtal med ÅF AB i Magnentus Building vid Nya Torget i centrala Norrköping. Magnentus ...
Magnentus AB välkomnar Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB till M-Kvarteren
2013-06-25
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB flyttar under hösten 2014 in i ett kontor i en av Magnentus fastigheter i M-Kv...
Magnentus köper kontorsfastighet i centrala Norrköping
2013-04-08
Magnentus AB förstärker sin position i området kring M-Kvarteren och Hospitalsgatan i Gamla Stan genom förvär...
Mycket händer i M-Kvarteren
2013-01-18
Det är mycket som händer i M-Kvarteren just nu. Olgas Hus har öppnat en ny butik i Norrköping på Hospitalsgatan 8....
Hospitalsgatan blir finare
2012-04-24
Nu har arbetet påbörjats med att lägga ny beläggning samt värmeslingor på Hospitalsgatan, den del s...
Chill & Grill
2012-04-09
Chill & Grill kommer sommarkonceptet att heta inne i The Lamp Hotell och Restaurang Ardors garden i somma...
Avenir Advokater AB ny hyresgäst i M-Kvarteren
2012-03-04
Vi välkomnar en ny spännande hyresgäst till M-Kvarteren. Den första april kommer Avenir Advokater AB att flytta ...
M-Park öppnar på Hospitalsgatan 8
2011-12-15
M-Park öppnar i helgen 17-18 december upp sina första 60 garageplatser, visserligen med provisorisk beläggning, me...
Regionförbundet Östsam blir grannar med Magnentus AB
2011-10-31
Magnentus AB har idag skrivit ett hyresavtal med Regionförbundet Östsam om en förhyrning i kv Kronan 8, Drottningg...
Magnentus AB går med i Rätt Hyra
2011-10-17
Förvaltnings AB Magnentus och Magnentus Capital AB har idag tecknat överenskommelse med Hyresgästföreningen r...
Reportage om The Lamp Hotel i NT-Bilaga
2011-10-10
Norrköpings enda Boutique-hotel, The Lamp Hotel, är med i NT:s bilaga Sköna Hem 2011-10-07. "Vi är mycket stolt...
The Lamp Hotel
2011-08-24
Ett nytt boutiquehotell, The Lamp Hotel, öppnar sina portar i trendiga M-Kvarteren, Gamla Stan i Norrköping den 25...
Restaurang Ardor och Östgöta Kök Delikatess & Catering
2011-08-24
Samma dag som The Lamp Hotel tar emot sina första hotellgäster, öppnar Restaurang Ardor och Östgöta Kök Delikatess...
LÄNSFÖRSÄKRINGAR ÖSTGÖTA SATSAR I NORRKÖPING
Efter årsskiftet står vårt nya 10-våningars kontorshus klart mitt i M-Kvarteren, i korsningen Hospitalsgatan/Gamla...
 
© 2011 Förvaltnings AB Magnentus | Drottninggatan 26, 602 24 Norrköping | 011-237220 | info@magnentus.se | Alla rättighter reserverade